Warning: preg_replace(): Empty regular expression in /home/kyrtinet/public_html/kurti-izvozva.com/components/com_content/view.php on line 3

Извозване на строителни отпадъци

25 Април 2012
извозване на строителни отпадъци

Отпадъците от строителни и къртачни дейности представляват един от най-големите източници на отпадъци в България. Ефектът върху екологията е значителен и на проблема трябва да се гледа изключително сериозно. Наложителни са както глобални правителствени мерки, така и промяна в нагласата на обществото към начините за освобождаване от строителни отпадъци, третирането и рециклирането им.

Видове строителни отпадъци

Строителните отпадъци могат да бъдат разделени на няколко групи:

  • Бетон, тухли, керемиди;
  • Асфалт и катран (смола);
  • Метали;
  • Почва и наноси
  • Дървесина.

Стратегии за извозване и рециклиране на строителни отпадъци в световен план

Две големи организации работят по развитие на стратегии за освобождаване от строителни отпадъци, рециклиране на материалите и повторното им влагане в производството. Това са ERDF и SEEDA. Тяхната задача е да подпомагат бизнеса като намалят излишните разходи и повишат ефективността на влаганите строителни материали.

На проблема с извозването на строителните отпадъци се гледа изключително сериозно в Англия, където твърде успешно се развиват организации, фокусирани изцяло върху строителните отпадъци. Една така организация е Earth Exchange, която представлява своеобразна социална мрежа, но с единствена цел да свързва строителни фирми, като им предлага лесен начин за обмяна на строителни материали за повторна употреба. По този начин коопериращите си фирми драстично намаляват разходите си за такси смет, рециклиране, доставяне на земни маси и др. При пълно развиване на идеята се стига дори до там, че дейността по извозване на строителните отпадъци се превръща дори в доходоносен бизнес за самата строителна фирма.

Извозване на строителни отпадъци в България

Както в много други отношения, имащи връзка с екологията, така и в извозването и рециклирането на строителни отпадъци България стои на последните места в класациите. Рециклиране в някаква степен се осъществява единствено на металните отпадъци, докато бетона, дървесината, асфалта и др. се трупат във все по-големи количества в депата за строителни отпадъци.

Положителният момент е, че в отношение на извозването на строителни материали работят не малко специализирани фирми, което силно ограничава безразборното изхвърляне на големи количества тежки отпадъци. Ползването на услугите на такива фирми е задължително както за крупните строители, така и за всички граждани които по някакъв начин генерират строителни отпадъци (например при къртене и подготовка на жилище за ремонт).

Цените за извозване на строителни отпадъци

Противно на очакванията, крайната цената на която гражданите могат да се освободят от строителните отпадъци по еко-съобразен начин съвсем не са високи (на сравнителна база с други услуги).

Цената за извозване на строителни отпадъци е пряко-зависима от количеството на отпадъците, затова е важно да съобразите този факт при избор на контейнер и превозно средство, което ще наемете.

Ценовият диапазон на фирмите е широк, но в общи линии може да се очертае средно ниво в следните нива:

  • Извозване на строителни отпадъци до 1,5 тона – 60-70 лв/курс.
  • Извозване на строителни отпадъци до 3 тона – 70-90 лв/курс.
  • Извозване на строителни отпадъци с контейнер (около 7 куб.м.) – 170-200 лв/курс.

Цените включват такса смет, както и труда на съответната фирма.

 
web dev by krazymir.com