къртачни услуги

Под "къртачни услуги" се разбира професионално и еко-съобразно демонтиране и отстраняване на строителни материали част от сдания или цели постройки. Къртачните услуги са част от веригата "Кърти чисти извозва", но касаят предимно процеса на демонтиране.

Защо да използвате къртачни услуги?

  • Къртачните услуги създават значителни данъчни облекчения за собственика на имота. Фирмата, която извършва къртачни услуги се занимава с плащането на данък Смет и коректното освобождаване от строителните отпадъци.
  • Създава се възможност строителните материали да бъдат използвани повторно на значително по-ниски цени, често пъти без допълните инвестиции.
  • Неизползваемите строителни материали се унищожават или рециклират, което е в огромна полза на екилогията.
  • Намалява се нуждата от изграждане на все повече депа за строителни отпадъци.
  • Спестяват се природни ресурси и енергия, съдържаща се в строителните материали
  • Намалява емисиите на парникови газове
  • Създава нови, стабилни работни места в един нарастващ сектор "Кърти чисти извозва"
  • Подпомага икономиката, за разлика от традиционното разрушаване.

Намерени статии с търсената ключова дума:

Ако търсената статия не се намира в горния списък, моля опитайте някоя от следните възможности:

web dev by krazymir.com