саниране

Санирането най-общо се дели на няколко основни вида: общо саниране, енергийно саниране и топлоизолация на сгради.

  • Общо саниране - най-широкото понятието за саниране. Включва укрепване на сградите, ремонт на покривите и спиране на течовете от други места, нова вътрешна ВиК система - щрангове и тръби.
  • Енергийното саниране - включва инсталиране на нова топлоизолация , подмяна на дограмата, подмяна на електро-, топло- и ВиК инсталациите, и евентуално смяна на хидро-изолацията на покрива или инсталиране на нов покрив. Състои се от няколко етапа. Започва с енергийно обследване на сградата. Проучват се сградата и съоръженията в нея. Прави се средна оценка на разхода на електро-енергия за последните няколко години. След това се изчислва потенциала за енерго-спестяване.
  • Топлоизолация на сгради - състои се във външно облицоване и изолиране на стените на сгради с цел да повишаване на термо-изолационните показатели. Разчетите показват, че след цялостното префасониране на сградата би трябвало да се постигне икономия на топлина от 40% до 70% в зависимост от годината на построяването на блока. Сега най-големи са загубите от прозорците - до 60%, и от външните стени - до 35%, по данни на Агенцията за енергийна ефективност.

Почти всички панелни жилища в България се нуждаят от саниране - подмяна на електро- и топлинната инсталации, дограмата, външна и вътрешна изолация. Така санирането на старите сгради отвори огромна ниша в строителния бранш, която вече постепенно се запълва. Според различни оценки за обновяване на всички панелни блокове ще са необходими между 4 и 10 млрд. лв. през следващите 15 години. Ако сложим средна норма на печалба от 10-15% (на такава строителните фирми твърдят, че работят сега), това означава около един милиард лева. Очакванията в бранша са санирането да осигури работа на над 60 хиляди строителни работници и на още 30 хиляди заети в съпътстващите производства.

Намерени статии с търсената ключова дума:

Ако търсената статия не се намира в горния списък, моля опитайте някоя от следните възможности:

web dev by krazymir.com