чисти

"Чисти" е етапът във веригата къртене чистене и извозване, в който се извършва почистването на обекта от всички ненужни материали след къртенето. Почистването е задължителен ангажимент на специализираните къртачни фирми и би трябвало да се изисква от клиента при всички условия. Почистването на обекта е от голяма важност за качествената подготовка за предстоящия ремонт.

Често пъти чистенето се подценява от неопитните строителни работници (или домашни майстори), но в някой случаи то може да бъде опасно и да изисква специално обрудване и познания. Редица строителни материали могат да бъдат вредни за здравето, както в прахообразно така и в твърдо състояние. Такива материали са например азбест, редица бои, формалдехид, пенопласт, стирол, фенол и редица други. По време на къртачни дейности стойностите на тези вещества и материали във въздуха в помещение често надвишава десетократно допустимите нива и води до нежелателни последствия за здравето.

Значение на думата чисти (чистя):

  1. Правя да стане чист, отстранявам нечистотиите. Чистя жилището си.
  2. Освобождавам от ненужното или излишното. Чистя плодовете за компот. Чистя риба.

Намерени статии с търсената ключова дума:

Ако търсената статия не се намира в горния списък, моля опитайте някоя от следните възможности:

web dev by krazymir.com